EU

CZ_RZ_B_C V roce 2016 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Rozšíření výroby firmy Štěpán Kos - TOPP

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006688

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram TECHNOLOGIE a je zaměřen na pořízení nového moderního technologického a strojního vybavení určeného k obrábění dřevěných dílců a k výrobě nábytku. Pořízením nových strojů s vyššími užitnými parametry dojde k zefektivnění celého procesu výroby, zvýšení její kapacity a variability a snížení energetické a materiálové náročnosti. Dojde k výraznému zlepšení pozice žadatele na trhu a zvýšení kvality výroby prostřednictvím orientace na sofistikovanější produkci.